נושא הזהירות והבטיחות בדרכים הינו אחד הנושאים החשובים והמשמעותיים לחינוך והטמעה בקרב תלמידנו, כחלק מהכנתם לחייהם הבוגרים.
במסגרת לימודי הזהירות בדרכים, מקנים אנו לתלמידים בשיעורים תאורטיים בכיתות את המושגים: רחוב, כביש, מדרכה, כלי תחבורה, הולכי רגל ומלמדים על משמעות התמרורים והרמזורים.
כמו כן, ניתן מקום ללימוד הנושא של התנהגות נכונה ובטוחה בהסעה, היות ומרבית התלמידים מוסעים לבית הספר וממנו.
נושא חצייה נכונה נלמד בחלקו באופן תאורטי בכיתה - אך ברובו מיושם ונלמד בשכונה הסמוכה לבית הספר במעברי החצייה.
כחלק מלימוד הנושא, לקראת סוף שנת הלימודים מגיעים התלמידים למרכז הדרכה ארצי  (רוקח פינת אבן גבירול) בו מתנסים הילדים בכל תחומי הלימוד הלכה למעשה (רכיבה בטוחה על אופניים, חצייה נכונה ובטוחה במעברי חצייה וכיו"ב).

נושא הזהירות בדרכים הינו חלק מהתלב"ס (תוכנית הלימודים הבית ספרית) ונלמד השנה בכיתות השיכבה הצעירה.