לשיעורי חינוך גופני ערך חשוב מאוד עבור ילדים עם אוטיזם. לעיתים קרובות נראה אצל
הילדים לקויות יציבה, לקויות מוטוריות מגוונות, השמנה, היפוטוניה, ולקויות נוספות, וחשוב
שהילד יתרגל מידי יום פעילות גופנית. נוסף על כך, השיעורים מובנים ומותאמים לדרגת
הקושי של כל תלמיד, ומאפשרים התנסויות רבות ללמידת חוקים וכללי התנהגות. הם
מעודדים אינטראקציה חברתית ומשמשים עבור הילד פרק זמן להוציא אנרגיה, ולהתנסות
בלמידה מעט שונה דרך פעילות מאתגרת ומהנה.
אנו מסתכלים על שיעורי החינוך הגופני בבית ספר "יחדיו" בעיניים טיפוליות, שואפים לאתר
את מוקדי המוטיבציה של כל ילד וכך לקדם אותו בקצב המתאים לו, בהתאם ליכולותיו
ולצרכיו.