הטיפול בילדים המצויים על הרצף האוטיסטי דורש שימוש במשאבים רבים שונים וייחודיים. אמצעי עזר טכנולוגיים, הינם כלי הכרחי לשיפור מיומנות התפקוד של הלוקים באוטיזם, בתחומים השונים, בראשם התחום השפתי-תקשורתי ומכלול מיומנויות אקדמיות.
 
אנו יודעים כי למידה באמצעות אמצעים טכנולוגיים שונים מסייעת להעלת המוטיבציה ללמידה, הבנת התכנים והכללת הידע בקרב התלמידים על הרצף האוטיסטי. על כן, אנו פועלים בביה"ס להכשרת צוות ההוראה לשימוש באמצעים טכנולוגיים מגוונים על מנת לענות על צרכי תלמידנו. בפועל, ניתן לראות מגמת עליה בשימוש באמצעים אלו בדרכי ההוראה בשיעורים השונים.
 
בבית ספרנו נלמדים שיעורי תקשוב בכל שכבות הגיל ובהם אנו עובדים על מיומנויות מחשב בסיסיות, תוכנות אופיס, ואתרים שונים הנבחרים בקפידה ובהתאמה ליכולות התלמידים ולרמות התפקוד המגוונות. 
השיעורים מתקיימים בדרכים שונות- חלקם באופן כיתתי מול המקרן האינטראקטיבי, וחלקם באופן פרטני בו כל תלמיד עובד עם מחשב אישי. הלמידה המתוקשבת מאפשרת יציאה מחוץ לכתלי הכיתה אל מרחבים שונים וכך מאפשרת העברת הידע אל סביבות למידה שונות.