גינת בית הספר והחממה, המצויות במרחב הפתוח, מאפשרות לתלמידנו את העיסוק בעבודת אדמה, תוך מגע עם מים וטיפול בצמחייה. 

 

עבודת אדמה זו, מעניקה לתלמידנו מענה נוסף לצרכיהם הרגשיים-התנהגותיים, המוטוריים, החושיים ומסייעת בפיתוח תחומי ההכנה לחיים והעצמאות.

 

המגע עם יסודות ראשוניים מקנה לתלמידים הנאה וחוויה תחושתית ראשונית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
הגינה נמצאת באוויר הפתוח, בחוץ, במרחב. למיקום עצמו השפעה משמעותית בהרגעת תלמידים החווים חוסר שקט פנימי ובויסות מתח נפשי, כמו גם לשיפור בביטחון עצמי ולהנאה. העבודה בגינה מספקת הזדמנות לחוות הצלחות, וכל זאת תוך כדי 

שיפור חזות בית הספר.