ראשי יועצת

 יועצת

היועצת החינוכית בבית ספרנו, אחראית על התחום הטיפולי בבית הספר ועל רווחת כל באי בית הספר, תלמידים, הורים וצוות חינוכי, תוך קידום האקלים מיטבי.

אפיוני התפקיד:  ליווי הורים, ליווי צוות בית הספר, השמה קליטה ומעברים, תכניות התערבות ומניעה ותוכניות התפתחותיות, אחראית על הצוות הטיפולי ועל הקשר עם גורמים רב מקצועיים: מנתחת התנהגות, פסיכולוגים, פסיכיאטר, רווחה, המערך הטיפולי המשלים והמסגרות השונות.


יועצת בית הספר נוכחת בבית הספר בימים א'-ה' – ניתן לתאם פגישה דרך מחנכות הכיתה או דרך מזכירות בית הספר.