ראשי תרפיה בתנועה

 תרפיה בתנועה

תרפיה בתנועה הינו טיפול רגשי המבוסס על גישה פסיכו-פיזית אינטגרטיבית.

על פי גישה זו תהליכים פיסיים רגשיים וקוגנטיביים מתאחדים למערכת טיפולית אחת.

הטיפול בתנועה מגשר בין פסיכותרפיה מילולית  לביטוי יצירתי בתנועה על מנת לאפשר למטופל לבטא רגשות חסומים, לקחת חלק ביחסים בינאישיים, להגביר הערכה עצמית, לפתח מושג ריאלי יותר של דימוי הגוף ומתוך כך גם של הדימוי העצמי.

הנחת היסוד הבסיסית היא כי הגוף והנפש מקיימים ביניהם מערכת של יחסי גומלין וכי הם קשורים זה בזה קשר הדוק ובלתי ניתן להפרדה. מטפלים בתנועה מאמינים כי התנועה משקפת את האישיות. התנועה עשויה להיות ביטוי של תכנים בלתי מודעים "כי הגוף לא מרמה" ו"הגוף זוכר..." ומאחר שהגוף והנפש מקיימים ביניהם יחסי גומלין, אזי שינוי בתנועה (בגוף) עשוי להוביל ולהשפיע על תפקודה של הנפש.

יחסי גומלין אלה הם הרציונל לשימוש בתנועה בטיפול, כך שאם נצליח ליצור שינוי בדפוסי התנועה, אזי יהיה שינוי גם ברמה הנפשית-רגשית-התנהגותית. הטיפול בתנועה בבית ספר "יחדיו" מותאם ליכולת התנועתית של התלמידים שלנו.