ראשי פסיכיאטרית

 פסיכיאטרית

הפסיכיאטרית מייצגת את תחום בריאות הנפש בבית הספר.

מאפייני התפקיד: לייעץ להורים ולצוות בית הספר בתחומים השונים הקשורים לבריאות הנפש הקשורים לתלמידים. פסיכיאטרית בית הספר אינה מהווה תחליף לרופא בקהילה, תפקידה בבית הספר הינו ייעוץ בלבד.

נוכחת אחת לחודש. ניתן לקבוע פגישה בתיאום מראש.