ראשי מנתחת התנהגותית

 מנתחת התנהגותית

מנתחת ההתנהגות מהווה חלק מהצוות הרב מקצועי של בית הספר.

אפיוני התפקיד: בניית תכניות התערבות ומניעה לתלמיד יחיד או לקבוצה בתחומי התפקוד השונים בהם נראה קושי משמעותי.  אחראית על ליווי התכניות ויישומן בכיתות.

נוכחת פעם בשבוע.