ראשי הגדרה כללית

 הגדרה כללית

הגדרה ומאפיינים DSM-V

הגדרה ומאפיינים של אוטיזם על פי ספר האבחנות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאיהגדרה ומאפיינים של אוטיזם על פי ספר האבחנות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי).


קריטריונים לאבחנה
 

א. חסרים מתמשכים בתקשורת החברתית ובאינטראקציה החברתית בהקשרים רבים, כפי שבאים לידי ביטוי בכל הסעיפים המפורטים להלן, בהווה או על פי היסטוריה (הדוגמאות הן להמחשה, ולא ממצות, ראה טקסט):

1. חוסרים בהדדיות החברתית- רגשית, הנעים, לדוגמא, מהתקרבות חברתית לא תקינה וכשלים בכישורי שיח הדדי תקין, שיתוף מופחת בתחומי עניין, רגשות, ובמבע רגשי, ועד לחוסר ביזימה או בתגובה לאינטראקציות חברתיות.
2. חוסרים בהתנהגויות תקשורתיות לא-מילוליות בהן נעשה שימוש לאינטראקציה חברתית, הנעים, לדוגמא, מאינטגרציה דלה של תקשורת לא-מילולית ומילולית; להפרעות בקשר עין ובשפת גוף, או חוסרים בהבנה של ובשימוש בג'סטות; ועד להעדר מוחלט של הבעות פנים ותקשורת לא-מילולית.
3. חוסרים בפיתוח, בשימור ובהבנה של יחסים חברתיים הנעים, לדוגמא, מקשיים בויסות ההתנהגות שתתאים למגוון הקשרים חברתיים; לקשיים בשיתוף במשחק דמיוני או ביצירת חברויות; ועד להעדר עניין בבני הגיל.
יש לפרט חומרה נוכחית בתחום זה על פי הטבלה בהמשך.

ב. דפוסי התנהגות, עניין או דפוסי פעילות מצומצמים, חזרתיים כפי שבאים לידי ביטוי לפחות בשניים מהסעיפים המפורטים מטה או על פי היסטוריה (הדוגמאות הן להמחשה, ולא ממצות, ראה טקסט) :

1. סטריאוטיפיות או חזרתיות המתבטאת בתנועות המוטוריות, שימוש בחפצים או בדיבור (כגון סטריאוטיפיות מוטורית פשוטה, סידור צעצועים בשורה, נפנוף בחפצים, אקולליה, מבעים אידיוסינכרטיים – ייחודיים).
2. התעקשות על אותו דבר, היצמדות לא גמישה לרוטינות, או דפוסים רוטיניים של התנהגות מילולית או לא מילולית, (כגון מצוקה קיצונית בתגובה לשינויים קטנים, קשיים במעברים, דפוסי חשיבה נוקשים, טקסים בפניה לאחר, צורך לקחת את אותו המסלול, או לאכול את אותו סוג אוכל כל יום).
3. תחומי עניין מצומצמים ומקובעים מאוד שהינם לא תקינים בעוצמה או במיקוד שלהם (כגון היצמדות חזקה או עיסוק יתר עם חפצים לא רגילים, תחומי עניין מאוד מצומצמים או פרסברטיביים/חזרתיים).
4. תגובתיות-יתר או תגובתיות-מופחתת לקלט סנסורי (תחושתי), או עניין חריג בהיבטים סנסוריים (תחושתיים) של הסביבה (כגון אדישות נראית לכאב/טמפרטורה, תגובה שלילית לרעשים או למרקמים ספציפיים, הרחה או נגיעה מוגברת בחפצים, משיכה ויזואלית לאורות או לתנועה).
יש לפרט חומרה נוכחית בתחום זה על פי הטבלה בהמשך.

 ג. התסמינים חייבים להיות נוכחים בתקופת ההתפתחות המוקדמת (אך עשויים שלא לבוא לידי ביטוי באופן מלא עד אשר הדרישות החברתיות גוברות על היכולות המוגבלות, או עשויות להיות ממוסכות באמצעות אסטרטגיות למידה מאוחר יותר בחיים).

 
ד. הסימפטומים גורמים ללקות משמעותית מבחינה קלינית בתפקוד החברתי, התעסוקתי , או בתפקיד עכשווי חשוב אחר.

 

ה. לקויות (חברתיות-תקשורתיות) אלו אינן מוסברות טוב יותר על ידי אבחנה של מוגבלות שכלית (הפרעה התפתחותית) או עיכוב התפתחותי כללי. ידוע שמוגבלות שכלית ולקות ברצף האוטיזם מופיעות יחד בשכיחות רבה; על מנת לבצע אבחנה משותפת של לקות ברצף האוטיזם ושל מוגבלות שכלית, התקשורת החברתית צריכה להיות הרבה מתחת לציפיות בהתאם לרמה ההתפתחותית הכללית.

הערה: ילדים עם אבחנה מבוססת היטב מה- DSM-IV של אוטיזם, תסמונת אספרגר או הפרעה התפתחותית רחבת היקף- לא מוגדרת אחרת (PDD-NOS), יקבלו על פי ה – DSM-V אבחנה של רצף האוטיזם.

ילדים עם ליקויים משמעותיים בתקשורת החברתית, אבל שהסימפטומים שלהם אינם עונים על הקריטריונים ללקות ברצף האוטיזם, צריכים לעבור הערכה ללקות חברתית (פרגמאטית) תקשורתית

 יש לפרט לגבי הלקויות הנלוות הבאות :

– עם או ללא מוגבלות שכלית/איחור התפתחותי נלווים
– עם או ללא לקות/הפרעה נלווית בשפה
– קשור למצב רפואי או גנטי או גורם סביבתי ידוע
– קשור ללקות נוירולוגית- התפתחותית, מנטלית או התנהגותית אחרת
– עם/ בלי קטטוניה.