ראשי קלינאות תקשורת

 קלינאות תקשורת

קלינאית התקשורת היא חלק מהמערך הפרא רפואי בבית הספר.
קלינאית התקשורת עוסקת בשלושה תחומים משיקים: תקשורת שפה ודיבור.

תקשורת היא תהליך הדדי בו מתרחשת העברת מסר מאדם אחד לאדם שני בסביבה מסוימת. תקשורת יעילה ותקינה מאפשרת ליחיד להביע את כוונותיו היכולים לנוע החל מהבעת צרכים ורצונות  בסיסיים ועד להבעה של רעיונות מופשטים ומורכבים.  התקשורת היעילה מאפשרת ליחיד להבין את כוונותיו התקשורתיות של הזולת ולפעול באופן מתואם עמו. תהליכי תקשורת תקינים מאפשרים לפרט להיות שותף מלא במסגרת החינוכית ובחברה. השפה הדבורה היא דרך התקשורת השכיחה והמקובלת. במצבים בהם קיים קושי בתהליך התקשורת, בשל ליקוי בתהליכי רכישת והפקת הדיבור, היחיד יכול להביע את עצמו בדרכים אחרות, החל משימוש בג'סטות (תנועות ידיים) ראשוניות ועד לשימוש בשפות מוסכמות כמו שפת סימנים או דרכי תקשורת תומכות ו/או חלופיות (תת"ח) כגון לוחות תקשורת, תקשורת בהחלפת תמונות (PECS) או שימוש באייפדים עם אפליקציות מתאימות. קלינאית התקשורת בבית הספר היא זו שאחראית על התאמת אמצעי התקשורת התומכת והחליפית לילד ולהדריך את צוות הכיתה וההורים בשימוש בו.

תחום השפה כולל את אוצר המילים של הילד, המבנים התחביריים בהם הוא משתמש (מילים בודדות, צירופים, משפטים פשוטים או משפטים מורכבים) המערכת המורפולוגית (הטיות מין ומספר וכן גזירת פעלים בבניינים שונים) ובסופו של דבר, את יכולתו של הילד להביע מסר מילולי ארוך ומורכב. מערכת השפה בדרך כלל באה לידי ביטוי באופן מילולי אך לא תמיד. גם ילדים שאינם וורבלים ומשתמשים בתקשורת תומכת חליפית יכולים לפתח שפה מורכבת ועשירה דרך הבעה בכתב או בסמלים.
תחום הדיבור הוא ההיבט המוטורי – קולי של השפה הדבורה. מטרת הדיבור היא להביע שפה באמצעות צלילים והגאים האופייניים לשפה (לכל שפה מערכת הגאים האופיינית לה). הפקת הדיבור תלויה בהתארגנות תנועתית של מערכת הנשימה וההגייה להפקה קולית, ביכולת מוטורית, ובאבחנה תחושתית של אברי ההיגוי להגיית צלילי דיבור.
אופן העבודה: קלינאית התקשורת בבית הספר עובדת בשיתוף הצוות הכיתתי וההורים על מנת לשפר את תפקודו התקשורתי-חברתי והשפתי של התלמיד. כחלק מהתפיסה האקולוגית, העבודה עם הילדים נעשית במגוון אופנים בהתאם לצרכי הילד והכיתה. הטיפולים המתבצעים הינם כיתתיים, קבוצתיים, זוגיים ואישיים בהתאם לצרכיו ויכולותיו של התלמיד. צוות הקלינאיות רואה חשיבות רבה בעבודה במרחבי הכיתות בשיתוף פעולה עם המורות המחנכות ושאר אנשי הצוות הטיפולי, על מנת לתת מודל נכון לעבודה תקשורתית- שפתית שיכולה להימשך במהלך השבוע כולו גם כאשר הקלינאית אינה נוכחת בכיתה.