ראשי שילוב לימודי-חברתי

 שילוב לימודי-חברתי

מטרתו לאפשר שילוב של תלמידי בית הספר במסגרת הקהילה, מתוך אמונה כי יחסי הגומלין בין הילדים האוטיסטים לבין ילדים אחרים יביאו בדרך כלל לשיפור בתפקוד יומיומי ולשיפור במיומנויות תקשורתיות חברתיות. מספר תלמידים יוצאים לשילוב חברתי-לימודי בבית ספר "ניצנים", הנמצא במרחק הליכה מבית ספר "יחדיו". במסגרת השילוב, תלמידנו שותפים לשיעורי ספורט, אומנות, מוסיקה, דרמה בתיווך וליווי צמוד של אנשי הצוות משתי מסגרות הלימוד. במקרים מסוימים, מתאפשר שילוב לימודי בשיעורים אקדמיים, כגון: שפה, חשבון. 

קיימים קריטריונים ליציאה לשילוב, המתחשבים ביכולות תקשורת, התנהגות ואלמנטים נוספים, כאשר גורם עיקרי לבחירה הינו שמירה על כבוד התלמיד.