משימה מתוקשבת - היכרות עם המים

    שיעור בנושא מים- סוגיהם ומקורותיהם השונים.