שילוב החינוך המיוחד בבית ספר אוסישקין

18/05/2017

​חינוך מיוחד אוסישקין

בית ספר אוסישקין הוא בית הספר הראשון, אשר לפני כ- 20 שנה פתח את שעריו בפני אוכלוסיית ילדי ASD  בשילוב מלא עם קהילת בית הספר: מורים, תלמידים, הורים וגורמי חוץ הקשורים לבית הספר.
המטרה הראשונית היתה שילוב חברתי, שהות בין ילדי קהילת בית הספר ומתוך כך קידום כישוריהם החברתיים והתקשורתיים.
במהלך השנים נפתחו כיתות ASD נוספות והשילוב כיום הוא חברתי ולימודי. בית ספרנו משלב גם תלמידות ותלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות, בליווי סייע/ת אישי/ת.
השילוב בכיתות המיוחדות והרגילות נעשה לאור תוכניות לימודים אישיות הנבנות לכל ילד וילד. כל תלמיד משולב במעגלי שילוב המתאימים ליכולתו ולכישוריו.
גם לחברת הילדים תפקיד מרכזי בשילוב ואלו מלווים על ידי הצוות המקצועי של בית הספר.
הראייה הבית ספרית שלנו, כצוות חינוכי מקצועי (יחד עם צוות טיפולי ומערך סייעות), היא להקנות לילדי ה- ASD מיומנויות תקשורת, חברות וכישורי חיים בסביבה תומכת ומכילה ויחד עם זאת, כזו הדורשת ומעודדת התמודדות עם חיי היום יום.