מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 .... שפה מדעים חקר מחשבים חברות/מיינדפולדנס
2 אנגלית מתמטיקה צרכנות נבונה אומנות אנגלית
3 מפגש קבוצתי לשון שפה/ חינוך ימי שפה אנגלית/מתמטיקה
4 מדעים ייחודו של יוצר שפה/ חינוך ימי ספורט שפה
5 מתמטיקה אנגלית חיזוק למידה/ חדר חלומות ספורט מתמטיקה
6 ספורט מדעים מוזיקה העשרה מדעים חדר חלומות
7 ארוחת צהריים ומשחק משותף ארוחת צהריים דרמה ארוחת צהריים ארוחת צהריים ומשחק משותף
8 לצאת מהקופסא חיזוק למידה ארוחת צהריים ומשחק משותף חיזוק למידה כלכלת בית