מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 מטמתיקה מדעים ויצירה תל"ן עברית מחשבים גיאוגרפיה
  2 מטמתיקה אנגלית עברית-ירדנה עברית/דרמה עברית
  3 ייחודו של יוצר עברית ספריה עברית/דרמה תנ"ך
  4 מורשת מטמתיקה אנגלית מטמתיקה מטמתיקה
  5 ספורט מטמתיקה אנגלית אומנות עברית
  6 תנ"ך עברית מולדת מדעים
  7 אנגלית/מועצה למובילות הירוקה ספורט