לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 מורשת-רון מדעים-ירדנה עברית -ירדנה מתמטיקה-ירדנה מתמטיקה-ירדנה/קרן קורסי בחירה
2 תנ"ך-יעל מתמטיקה-קרן מחשבים עברית / דרמה עברית-ירדנה קורסי בחירה
3 מתמטיקה-קרן מדע ואומנות טל"ן מתמטיקה-קרן עברית/דרמה מדעים-דנית כישורי חיים/יומן מסע
4 ייחודו של יוצר-יעל ערברית-ירדנה חינוך גופני-עילם עברית- ירדנה תנ"ך- יעל מפתח הל"ב - קבלת שבת
5 אנגלית-טל מתמטיקה-קרן אנגלית -טל אנגלית- טל עברית-ירדנה
6 אנגלית-טל עברית-ירדנה מולדת-ירדנה גאוגרפיה-ליאור מדעים-ירדנה
7 ספורט-עילם אומנות-שני ספריה -ירדנה