מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 התעמלות בוקר יחודו של יוצר עברית מוזיקה מולדת באומנות קורס בחירה
2 מתמטיקה מדע ויצירה תל"ן מתמטיקה תורה חווה חקלאית קורס בחירה
3 מדעים חינוך גופני אומנות מחשבים חווה חקלאית משחקי מתמטיקה\מפתח הל"ב
4 מתמטיקה מתמטיקה אנגלית אנגלית ספריה מפתח הל"ב
5 תורה מדעים מורשת דרמה מולדת
6 חינוך גופני עברית עברית עברית עברית
7 כישורי חיים אומנות יהודית עברית