מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 עברית ייחודו של יוצר מורשת שפה ספרייה קורסי בחירה
2 שפה שפה שפה שפה חווה קורסי בחירה
3 מדעים אמנות יהודית מחשבים אנגלית חווה כישורי חיים
4 אנגלית תלן גאומטריה תורה קבלת שבת כישורי חיים
5 מתמטיקה תורה מתמטיקה מולדת ספורט
6 מתמטיקה מתמטיקה דרמה מוזיקה אמנות
7 ספורט מקהלה מדעים מולדת ואמנות