לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 חינוך גופני טיפול כיתתי בתנועה מפגש שילוב חינוך גופני טיפול כיתתי בתנועה ציור-סיפור/ קורסי בחירה
2 אומנות מפגש מוכנות דרמה חשבון כישורי חיים/ קורסי בחירה
3 מפגש כישורי חיים חשבון מדעים מוכנות/כישורי חיים מוכנות
4 עברית עברית עברית שילוב מוזיקה טיפול כיתתי- קלינאית תקשורת קבלת שבת
5 חשבון זהירות בדרכים חשבון בקבוצות קטנות עברית/מוכנות ציור-סיפור
6 שילוב חברתי-ג'2 חשבון משחקי קופסה חשבון
7 ארוחת צהרים ארוחת צהרים ארוחת צהרים ארוחת צהרים ארוחת צהרים
8 מוטוריקה/כישורי חיים הנדסה כלכלת בית ציור-סיפור אומנות
9 חידה יומית חידה יומית חידה יומית חידה יומית חידה יומית