מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 עברית שפה שפה אנגלית שפה קורסי בחירה
2 שפה שפה שפה אומנות שפה קורסי בחירה
3 פילוסופיה ספרייה מורשת מוזיקה חשבון שעת חונכות- כיתות ו
4 תורה חינוך גופני חשבון מחשבים אומנות שילוב חברתי
5 משחקי חשבון חשבון מדעים חינוך גופני זה"ב
6 חשבון מדעים דרמה שפה