מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 כישורי שפה עברית מחשבים עברית עברית קורסי בחירה
2 ספורט ספריה דרמה עברית עברית קורסי בחירה
3 עברית/חדר חלומות עברית אנגלית חינוך גופני חשבון חונכות
4 חשבון אומנות יהודית מורשת תורה חינוך גופני קבלת שבת
5 משחקי חשבון מדעים מוזיקה חשבון עברית ספריה
6 מדעים אומנות חשבון זהירות בדרכים