לשוניות

 • מפתח הלב
 • תשרי
 • חשוון
 • כסלו
 • טבת
 • שבט
 • אדר
 • ניסן
 • אייר
 • סיוון
 • תמוז
תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה.