תנ"ך

24/12/2013

​"בין שבילי המקרא" - תוכנית לימודים בפיתוח ייחודי המבוססת על ת"ל במקרא לחינוך המיוחד בבית הספר הממלכתי.
התוכנית בנויה על יחידות סיפוריות המאחדות פרק או מס' פרקים נבחרים תוך סידורם על ציר הזמן.

עקרונות מנחים:

1.  למידה ב"חברותא" –  סגנון למידה זה שאוב ממעגל השיח המתקיים בתרבות הלמידה היהודית (ובכו∙תב בחברה המוסלמית) . מעגל השיח בחברותא מעורר סקרנות ומפתח את מיומנות שאילת השאלות. שאלות העוסקות בסיפורי חיים אישיים והיסטוריים, שאלות המזמנות חשיבה מחודשת והתבנוננות ספקנית. שיח השאלות משפר את היכולת השפתית, את מיומנות החשיבה הרפלקטיבית בדגש על הקבלות והשוואות.
2. למידה מן ההוה אל העבר – למידה רלוונטית: התאמה לגיל הכרונולוגי של המתבגר ולמידה אותנטית: התאמה לנושאים מחיי המתבגר.
 למידה זו מושתת על התייחסות לסיפורי המקרא - מן ההוה לעבר, במטרה לקרב סיפורים אלה לחיי הלומדים ולאירועים הרלוונטיים מסביבתם תוך מציאת קשרים והקבלות ביניהם.
3. שיעור מבוא - בכל שנה, תוך התאמה לכל שכבת גיל ייתקיימו שיעורי הפתיחה שיעסקו בשלושת הדתות תוך מתן דגש על הספר הקדוש, מקום התפילה, הסמל והמנהיג הרוחני.
4. שילוב שירים –  שילוב שירים מולחנים המעבירים את רוח הסיפור הנלמד לשם התיידדות התלמידים עם התוכן הסיפורי.
מטרות התוכנית
1. היכרות עיקרי תולדות העם העברי - יהודי – ישראלי (אבותיו, מנהיגיו, נביאיו תוך התייחסות לאירועים מרכזיים), הכרות סיפורי המקרא תוך קירובם ללב המתבגרים.
2. הבנת הרעיון שבני אדם באשר הם על ציר הזמן, מתנסים, מתלבטים, תוהים, טועים, חווים, מתאהבים, עושים חטאים ועוד... ולכן המקרא מהווה בסיס רעיוני וערכי לקיום חברה מתוקנת בכלל ולחברה היהודית בפרט.

רעיונות יסוד – מסרים מרכזיים:

- התנ"ך הוא בסיס סיפורי רעיוני לברית החדשה (נצרות) ולקוראן (אסלאם).
- ה' אלוהים – הוא בורא עולם (ששת ימי הבריאה). - האמונה באל אחד – מונותאיזם.
- קיומו של העם העברי – יהודי – ישראלי – מעוגן בברית אבות בספר בראשית.
- הברית מחייבת: להאמין בה' בלבד, לקיים תורתו ומצוותיו.
- הבנת הרעיון והדרך להיווצרות עם.
- גיבוש עקרונות וערכים לקיום חברה מתוקנת – יחסים בין אדם לאדם.
- חייהם של אבות העם ומנהיגיו – רקע, מקום, אישיות, חייהם, אירועים משמעותיים והשפעתם על...
- מצוקה כלכלית ובטחונית מניעה אנשים ממקום למקום – הירידה מצרימה (התייחסות לאירועים אקטואליים).
- צעירים מניעים מהפכות ושינויים הסטוריים - היציאה ממצרים בהנהגת משה.
- התגבשות עם, על בסיס הגדרת טריטריה - המאבק להתנחלות בכנען, היא ישראל, שבטי ישראל.
- תולדות ישראל - משבטיות למלוכה – התייחסות לצורת השלטון ותהליך השפעה בין עמים בכלל ושל עמים אחרים על עמינו בפרט באותה תקופה.
- מאבקי שילטון – המשפחות המשפיעות (מחמולה לשבט – משפחת שאול בן קיש משבט בינימין מול משפחת דוד בן ישי משבט יהודה)
- מאבקים יוצרים קרע – חלוקת הממלכה לישראל ויהודה (ממלכת ישראל שהורכבה מ – 10 שבטים - אפרים, זבולון, יששכר, אשר, נפתלי, דן, מנשה, ראובן, גד, וחלק מבני שבט לוי אשר התפזרו בין שאר השבטים. וממלכת יהודה הורכבה מ – 2 שבטים: יהודה ובינימין. המיעוט החזק משפיע על הרוב).                 
- שינאת חינם בין אחים – הסיבה לחורבן בית המקדש הראשון. (פילוג / מפלגות / מאבקי כוח ושליטה)
- הנעת עמים ממקום למקום כעונש וכביטוי לשליטת הכובשים – גלות בבל (גלות / טרנספר).
- הגעגועים לכנען היא ישראל, העליה לשיקום בית המקדש בירושלים. (עליה ארצה).
- אחדות העם מחזקת את ההתמודדות מול כל אוייב...

אין תגיות