ספרות

25/12/2013

"יש אומרים שתכליתו של
כל סיפור היא לתת סדר במציאות.
ויש אומרים שכל סיפור
 בא לעולם רק כדי לענות על שאלות..."
- מאיר שלו

מבוא רעיוני:

הספרות, בשונה מתחומים אחרים, מספקת אפשרות "לחיות דרך"... – נגיעה בחיים עצמם דרך דמויות, מצבים אנושיים על רקע זמן ומקום. המפגש עם כל יצירה ספרותית – איכותית, הופכת את הקריאה בחינוך הרגיל ועל אחת כמה וכמה בחינוך המיוחד לחוויה המאפשרת השפעה על תפיסת הקורא את עצמו במעגלים הולכים ומתרחבים.

אנחנו בבי"ס "תקומה" מכווני יעדים:

* לעורר את אהבת הסיפור שמונח בבסיס הסיפור כפעילות מהנה.
* לאפשר למתבגרים להקשיב, לשאול, לשתף, לשוחח, לקרוא, להבין, להזדהות, ליהנות ולהתיידד עם מצבי החיים ביצירות השונות .  
* להקנות ולשפר מגוון של כישורי שפה: אוצר מילים, מבנים תחביריים, היכרות עם סגנונות לשון ופיתוח הבנת הנקרא.


עקרונות מנחים:

* בכל שכבת גיל, מסע הלמידה השנתי יפתח ביחידת הוראה המזמנת התייחסות למושג הערכי עצמו – משמע – יחידה פותחת. 
* לימוד כל יצירה ייפתח בחשיפה לתעודת זהות של היוצר.
* תכנית הלימודים מיועדת לחמש שנות לימוד, מכיתה ז' עד י"א – שעה שבועית אחת.    
* התוכנית מדורגת ברמות קושי ומורכבות הסוגות, לכל שכבה בין 3 סוגות, ולכל סוגה מוצעים כ – 6 יצירות מהן ניתן לבחור 2 – 3 יצירות ללמידה.    
* לכל שכבת גיל נושא שכבתי מרכז המהווה מסגרת לבחירת היצירות מהסוגות השונות, המושג התבגרות מהווה ציר אורכי מארגן לכלל הנושאים בשכבות.    
* למידה ממוקדת זמן – חודש בשנה, כל הכיתות בכל שכבות הגיל, יעמיקו בשיעורי ספרות על יוצר אחד נבחר, בסוף החודש יוקדש מפגש לובי חגיגי לסיכום החודש (חודשים מומלצים ללמידה ממוקדת: ינואר/מאי/יוני בהלימה לשבוע הספר העברי).
* פעילות לבחירה – בחירת ספר שנתי כחלק מפעילויות קריאה מונחת.​

אין תגיות