עברית

19/08/2014


החינוך הלשוני מהווה את אחד התחומים העיקריים בבית הספר מתוך תפיסה כי הלשון העברית היא תופעה מורכבת, בעלת היבטים חברתיים, רגשיים, תרבותיים, קוגנטיביים ותקשורתיים.
טיפוח הלשון העברית יעשה מתוך אמונה בזכותם של התלמידים להיות קוראים וכותבים פעילים וביקורתיים, שיגדלו להיות אזרחים המודעים לכוחה של המילה ובני אדם הרואים בשפה אמצעי ביטוי מרכזי לזהות אישית ייחודית.
השתלבותו של כל תלמיד בלימודים, בחברה ובתרבות זוכה להתממש באמצעות שליטתו בשפה ולכן החינוך הלשוני עוסק בפיתוח והעמקת הכישורים האנושיים הבסיסיים החיוניים ליצירת קשר ותקשורת באמצעות מערכות השפה הדבורה והכתובה (בלום-קולקה, גרבר,מרים ואהרוני 2003 בתוך מסמכי הוועדה הארצית לחינוך מיוחד ספטמבר 07 ; תכנית לימודים-חינוך לשוני עברית לבית הספר היסודי תשס"ג).


תוכנית הלימודים הבית ספרית בעברית  מבוססת על תוכנית הלימודים בחינוך הרגיל לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים, תוך התחשבות ביכולות וברמת התפקוד של תלמידי בית הספר.
התוכנית מתייחסת לארבעה מרכיבי השפה: האזנה ודיבור, כתיבה, קריאה והבנת הנקרא וידע לשוני.
תוכנית הלימודים בנויה משתי יחידות: תוכנית לחטיבת הביניים  (כיתות ז'- ט') ותוכנית לתיכון (כיתות י'-י"ב).


תוכנית הלימודים לחטיבה
• התוכנית מאורגנת לפי ארבעת מרכיבי השפה: קריאה (פענוח והבנת הנקרא), לשון, כתיבה (כתב, כתיב, הבעה בכתב) והאזנה ודיבור. בכל אחד מהמרכיבים מופיעים נושאי הלימוד/המיומנויות השייכים לו. 
• הקניית מיומנות/נושא תכלול הסבר כללי (ידע) על המיומנות, ביטוייה במהלך קריאת טקסט ולאחריו.
• המטרות של האזנה ודיבור והבעה בכתב משולבות ברוב הנושאים המופיעים בהבנת הנקרא ובלשון.


תוכנית הלימודים לתיכון
• תוכנית הלימודים בתיכון היא פונקציונאלית ומאורגנת לפי סוגות. הסוגות שנבחרו מייצגות עולמות שיח המשמעותיים לחיי התלמידים בבית הספר ומחוצה לו כאזרחים לעתיד, לקראת תפקוד אורייני בחברה. בתוכנית מיוצגים שלושה עולמות שיח: העיוני, התקשורת הבין אישית, ותקשורת ההמונים. עולם השיח של הספרות מיוצג במסגרת שיעורי ספרות.
• בכל סוגה נבחרו  מיומנויות/נושאים ומטרות המתאימות לסוגה הספציפית, אולם ניתן להוסיף/לשנות את המיומנויות והמטרות ע"פ שיקול דעת המורה.

אין תגיות