היסטוריה

24/12/2013

​מבוא רעיוני:

יגאל אלון אמר: "לא נדע להבין את ההווה, אם לא נזכור את העבר למען חיינו בעתיד". משפט זה, מהווה מסר מרכזי ללימודי ההיסטוריה כללית ובמיוחד בהקשר להיסטוריה היהודית. וההיסטוריה, היא היסטוריה אחת ! ולכן אין להפריד בין ההיסטוריה ה"כללית" להיסטוריה של עם ישראל. משמע, תולדות עם ישראל יילמדו לצד השתייכותם לאזור הים התיכון תוך התייחסות לאירועים על רקע תהליכים היסטוריים ודמויות מרכזיות. לימוד בדרך זו, עושה את העבר משמעותי בעיני הלומדים מתוך כוונה לחזק בהם את תחושת השייכות וההזדהות עם הקבוצה האנושית והקבוצה הלאומית אליה הם משתייכים.


מטרות ייעודיות:

1. התלמידים יכירו תקופות חשובות ואירועים מרכזיים בתולדות עם ישראל על רקע זמן ומקום בארצות אירופה והים התיכון.
2. התלמידים יבינו רצף תהליכים היסטוריים מרכזיים שיש בהם גורמים ותוצאות (התייחסות למיומנות סיבה ותוצאה) .
3. התלמידים יחקרו על דמויות חשובות שעמדו במרכזם של אירועים היסטוריים אלה: ידעו לנסח שאלות, לתאר, לתמצת, ולנתח אירועים.
4. התלמידים יעשירו את עולם המושגים הנגזר מהתחום ברמה הלשונית שלהם.
עקרונות התוכנית
התוכנית בנויה עפ"י העיקרון:   נושאים על רצף היסטורי.
• בכל שכבה ובכל שנה מחדש – יוקדשו שיעורי פתיחה / רענון – מהי היסטוריה, מושגים מרכזיים ותובנות המתייחסות לציר הזמן.
• כל שכבת גיל תתמקד בתקופה אחת.
• בכל תקופה ייבחרו אירוע/ים , דמויות, תגליות מרכזיות שהשפיעו והטביעו חותם באותה תקופה.
• בכל תוכנית שכבתית נמצא: מושגים היסטוריים מתאימים ומותאמים.
• בכל תקופה ישולב סיפור (פותח / מקדם / סוגר) תקופה.

 

עקרונות התוכנית:

התוכנית בנויה עפ"י העיקרון: נושאים על רצף היסטורי.
•  ריענון – מהי היסטוריה, מושגים מרכזיים ותובנות המתייחסות לציר הזמן.
• כל שכבת גיל תתמקד בתקופה אחת.
• בכל תקופה ייבחרו אירוע/ים , דמויות, תגליות מרכזיות שהשפיעו והטביעו חותם באותה תקופה.
• בכל תוכנית שכבתית נמצא: מושגים היסטוריים מתאימים ומותאמים.
• בכל תקופה ישולב סיפור (פותח / מקדם / סוגר) תקופה.

אין תגיות