ראשי תקנון

 תקנון

התנהגות אנושית הולמת:
• האלימות בבית הספר עירוני נווה צדק– אסורה !
• איסור מוחלט לנהוג באלימות מילולית או פיזית כלפי תלמידים ואנשי צוות.
• התנהגות נאותה ומכובדת כלפי כלל באי ביה"ס.
• הקפדה על תרבות שיחה מכבדת האחד את השני.
• אין להשתמש במכשיר סלולארי בשיעורים.
• יש לשמור על חזות ביה"ס: ציוד, מרחבי הכיתות,  מסדרונות, חצר ביה"ס...
• יש להישמע להוראות הצוות החינוכי !


נוכחות ועמידה בזמנים:
• הגעה לביה"ס עד השעה 8.00 .
• כניסה לשיעור מיד בהישמע הצלצול.
• נוכחות חובה בזמן מהלך כל השיעורים.
• אין לשוטט במהלך השיעורים ברחבי ביה"ס.
• אין לעזוב את שטח בית הספר ללא אישור.

 

לבוש הולם:
• יש להגיע בלבוש הולם אל בית הספר:
אין להגיע בנעלי ים, גופיות, חולצות בטן וכל לבוש שאינו הולם תלמידים.​​​