ראשי עולם העבודה

 עולם העבודה

23/12/2013

תוכנית לימודים בית ספרית, המשלבת בין לימודים עיוניים הנגזרים מהתחום והתנסות מקצועית הקשורה לעולם העבודה.
התוכנית  "קמים לעולם העבודה " נבנתה על סמך ההנחה שעבודה היא אחד הבסיסים להערכה עצמית של האדם. אדם שאינו עובד, מעבר לעניין הכלכלי, מאבד  מהערך העצמי שלו כתורם לעצמו ולחברה.
- המפגשים השבועיים מבוססים על בחינה והעשרת עולמו של התלמיד - ידע, מושגים, תחושות, תפיסות עולם, דמויות לחיקוי, הכול בהקשר לעולם העבודה.
- נעשה מיפוי של מושגי יסוד, גובש גרעין הידע הבסיסי בתחום. נבנו שני מסלולים המשלימים האחד את השני: מסלול עיוני ומסלול מעשי בהן נמצא יחידות הוראה  שנגזרות  ממיומנויות קונטיביות  ומיומנויות ביצועיות.

אנו שואפים במסלולים אלה, להכין ולהכשיר את המתבגר לקראת יציאתו לעולם העבודה תוך שימת דגש על בחינת התלמיד את עולמו הפנימי, נקודות חוזק, עיצוב הדימוי העצמי ובטחון ביכולותיו, כחלק מעיצוב המסוגלות העצמית שלו.

המסלול העיוני -
א. "קמים לעולם העבודה" - כיתות ט'- י': תוכנית  לימודים עיונית ייחודית המתייחסת למושגים בסיסיים, מיומנויות תקשורת ונורמות התנהגות מעולם העבודה. לאורך השנתיים, התלמידים יוצאים לסיורים בסביבות עבודה שונות, כחלק מיצירת קשר בין הלימודים העיוניים למציאות ממחישה.
ב. קמעונאות - בכיתה י"א: תוכנית עיונית המעמיקה את ההבנות בעולם העבודה. התוכנית מרחיבה את עולם המושגים בתחומי המסחר והתעשייה, מפגישה את התלמידים בהתנסויות במצבי מכירה.

המסלול המעשי -
א. מסלולי תעסוקה - כיתות ט'- י': התנסות מעשית בתוך מרחב בי"ס ב- 3-4 מסלולים המדגימים ומדמים סביבות-עבודה שונות כמו: בישול, עיצוב סביבה וצילום. במסגרתה  מושם דגש על הקנייה ופיתוח מיומנויות ספציפיות הנדרשות בסביבות עבודה, פיתוח מוטיבציה לעבודה,  חיזוק תחושת הביטחון והאחריות המקצועית אצל המתבגר תוך יישום משימות והתנסות מקצועית ייחודית לכל מסלול.
ב. עבודה מעשית – כיתות י"א – י"ב:  יציאה לעולם העבודה שמחוץ לבי"ס, על בסיס  תכנית "מעבר" של משרד החינוך המותאמת לאוכלוסיית בי"ס. תלמידי יא'-יב' מתנסים ביציאה הדרגתית  במסגרות תעסוקתיות שונות, מחוץ לבי"ס. (יום עד יומיים בשבוע). ימי ההתנסות מלווים באנשי מקצוע.

התוכנית משלבת סיורים בסביבות עבודה שונות,  לפני כל סיור נערכת פעילות מטרימה- היכרות עם סביבת העבודה,  בעלי המקצוע , ניתוח עיסוקים ועוד.   כמו כן, סרטים ככלי המאפשר התבוננות על מצבים שונים בסביבות עבודה כמו:    התמודדות הדמיות עם הצלחות, כישלונות, חיפוש עבודה, אבטלה וכו'.

אין תגיות