מועצת תלמידים

17/07/2014

מועצת התלמידים הינו גוף הכולל תלמידים, אשר נבחרים באמצעות בחירות דמוקרטיות, ומהווים דוגמה ומופת לשאר תלמידי בית הספר,
תפקידם להוות נציגות של חברת הילדים, לדאוג לרווחתם, לטיפוח בית הספר ולשמור על זכויותיהם של התלמידים.​

אין תגיות