ראשי מסע לפולין

 מסע לפולין

אנו גאים לקחת חלק במסלול הכשרת מתבגרים מתאימים למסע לפולין.

זהו עבורנו שילוב מיטבי של הבוגרים הנבחרים של בי"ס במסע הכולל מספר תיכוניים מהעיר ת"א יפו.

הבוגרים הנבחרים נדרשים לידע עיוני מותאם ובעיקר לכישורים חברתיים – התנהגותיים מסתגלים.