למידה בשעת חירום

17/07/2014

תוכן דף הפורטל הבית ספרי מהווה שער לבית הספר בימי שגרה כמו גם בעת חירום. במצב חירום, ישמש הפורטל כמרחב לימודי ווירטואלי המהווה המשך ישיר לפעילות בית הספר ויפעל בשלושה ערוצים מרכזיים של למידה, תקשורת והפגה. באמצעות הפורטל יוכלו התלמידים לקבל מענה אישי ו/או חברתי בכלי התקשורת הקיימים בו ולהשתתף בפעילויות לימודיות.

להלן קישורים לאתרי תוכן מומלצים ע"י משרד החינוך לשעת חירום :

 

לומדים מרחוק משרד החינוך

אתר פיקוד העורף

אתר השירות הפסיכולוגי הייעוצי

תקשוב מחוז תל אביב - למידה בשעת חירום

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא ביטחון

אתר הטלויזיה הלימודית

 

 

 

 

אין תגיות