צילום

רציונל חינוכי בצילום

צילום הינו, שפה נוספת המאפשרת יצירת קשר בין המתבגר לסביבות חייו השונות . המצלמה מהווה אמצעי לביטוי אישי יצירתי בכלל ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. זוהי שפה המקלה על לקויות למידה שפתיות, חברתיות ולימודיות (קריאה, כתיבה).
עולם הצילום כסביבת למידה ועבודה, מהווה הזדמנות לביטוי תחושות ורגשות באמצעים מוחשיים. זהו כלי חווייתי המניב תוצאה מהירות ממנו ניתן ללמוד.
בית ספר "תקומה" – פותח ומטפח סביבת למידה טכנולוגית מתקדמת באמצעות "עין המצלמה", כך שלבוגריו תהיה קרקע להתנסות תעסוקתית בתחום טכנולוגי יצירתי זה.

מטרות אופרטיביות

• התלמיד ילמד שפה חדשה – שפת הצילום (מושגים וידע עיוני בתחום).
• התלמיד יתבונן בסביבתו כמצע ליצירה  - חידוד מיומנויות ההתבוננות.
• התלמיד ילמד לנתח דימויים חזותיים .
• התלמיד יתנסה במגוון מיומנויות ותפקידי הצילום כסביבת עבודה.

מבנה התוכנית ועקרונות יישום
הלמידה בקבוצות של בין 8-12 תלמידים .התוכנית בנויה מיחידות לימוד נפרדות – פרויקטים נושאיים נבחרים או נגזרים מהתכנים הלימודיים.
יישום הפרויקט נעשה כמשימה אישית / קבוצתית במסגרת הכיתה. יום לימודים ב"עין המצלמה" הוא בן 4 שעות לימוד.
כול יחידה / פרויקט מכיל:
• שיעורים פרונטאליים אודות תולדות הצילום / הנושא הרלוונטי
• שיעורי צילום מעשיים, סטודיו או חוץ
• כל פרויקט יוערך על תוצאות איכות התוצר וכן על התמדה , גלוי עניין ומוטיבציה.
• התוכנית משלבת בין נושאים עיוניים, לבין משימות התנסויות הנגזרות מתוכניות הלימודים ומשרד החינוך.