ראשי לומדים אחרת גינון ונוף

 גינון ונוף

מטרות ייעודיות

• הבנת התחום כמאופיין בתהליכים רב שלביים - הקניית יכולת ביצוע פעולות ברצף.
• הקניית מיומנויות הבנת הוראות בכתב ובעל פה
• הקניית מיומנויות עבודה מעשיות במסגרת הכשרה לתעסוקה בתחום - לימוד פעולות מוטוריות גסות ועדינות
• הקניית יכולת תכנון וביצוע עבודה מוגדרת

עקרונות ביצוע – מסגרת העבודה

• לימוד תיאורטי בכתה בעזרת אמצעי המחשה שונים.
• הגינה הלימודית – בגינה ובחממה התלמיד ימצא סביבה ירוקה, מרגיעה, פורחת, אסתטית, משתנה ומחזורית.
• גינה וחממה בחצר ביה"ס - ניצול היתרונות של גידול בשטח פתוח, התנסות תעסוקתית במגוון המשימות שתחום הגינון מזמן סביב מחזוריות ארבע עונות השנה.