השומר הצעיר

פעילות תנועת השומר הצעיר בבית הספר ...

תנועת השומר הצעיר נכנסה לבית הספר בשנה שעברה, העבודה המשותפת הייתה הצלחה מסחררת, העברנו ...