עבודות בנושא "אספקלריה"

שיעורי אומנות בנושא "אספקלריה" .

עבודות תלמידים לפי יצירות מונדריאן

תלמידי כיתות א' ו- ב' פגשו בעבודותיו של הצייר פיט מונדריאן במסגרת שיעורי האמנות .