ראשי תמונות פעילות ירוקה

 תמונות פעילות ירוקה

גלרית תמונות תשע"ג
בניית הגינה האקולוגית
גלרית תמונות תשע"ד
פעילות בית ספרית - יום ירוק 18.11.2013
יום ירוק בית ספרי - 30.04.2014
גלרית תמונות תשע"ה
שלולית החורף-שכבה ה' 03.11.2014