ראשי חזון בית ספר

 חזון בית ספר

"החיים זוהי המלאכה שברצוני ללמדו. הוא יהיה קודם כל אדם... כל שאדם צריך להיות" (רוסו)

בית-הספר מחויב לחינוך לאכפתיות, למעורבות ושותפות, כמסד לטיפוח ופיתוח בני אדם רגישים יוזמים ותורמים לחברה.
בית הספר מחויב ליצירת תהליכים של צמיחה והתפתחות, ולמפגש משמעותי ואיכותי עם אוצרות התרבות האנושית כבסיס לפיתוח של זהות אישית, ערכית ותרבותית.


צמיחה והתפתחות בית הספר מהווה סביבה המאפשרת ומעודדת צמיחה והתפתחות, תוך תהליך של למידה משמעותית ולקיחת אחריות אישית. צמיחה מתרחשת במקום המעודד סקרנות ויצירתיות ומאפשר ביטוי אישי. כל אדם, ילד או מבוגר, זקוק לאנשים המאמינים בו, המחזקים את תחושת המסוגלות שלו, ומאתגרים אותו למצוינות אישית.
חינוך לאכפתיות בית הספר מחנך לאכפתיות וליחסים של קרבה ואמון הדדי, תוך טיפוח יחידים קשובים ורגישים לסביבתם, המכבדים כל אדם באשר הוא אדם. אכפתיות צומחת במרחב בו קיימים יחסים של הקשבה, קבלה והתחשבות. מרחב דיאלוגי כזה יוצר תשתית לפתיחות, הבנה של האחר והתחנכות משמעותית.
מעורבות ושותפות בית הספר מדגיש בעשייתו מעורבות ושותפות, תוך לקיחת אחריות אישית, מתוך אמונה כי עשייה פעילה למען אחרים, מעמיקה את תחושת השייכות והמחויבות לקהילה. מעורבות ושותפות צומחות במקום המעודד יחידים וקבוצות ליזום, לתרום ולבחור את דרכם הייחודית לנתינה למען החברה.
חינוך לתרבות ולהשכלה רחבה ביה"ס רואה בחינוך לתרבות ובטיפוח השכלה רחבה תשתית חיונית להתפתחות כל יחיד כחלק מן החברה והתרבות בה הוא חי. מפגש משמעותי עם המורשת, עם אוצרות התרבות האנושית וחינוך לחשיבה מצמיחים יחידים בעלי עושר תרבותי איכותי.אין תגיות