ראשי לוח צילצולים

 לוח צילצולים

שיעור שעה

1

08:00-08:55

2

08:55-09:30

ארוחת בוקר

09:30-09:40

הפסקה ראשונה

09:40-10:10

3

10:10-10:55

4

10:55-11:40

הפסקה שנייה

11:40-12:00

5

12:00-12:45

6

12:45-13:30

ארוחת צהריים

13:30-13:45

7

13:45-14:30

אין תגיות