למידה בחירום

6/08/2015

​"שעת החירום" עלולה למנוע קיום מערכת סדירה של לימודים בגלל החשש לפיקוח נפש. גם בשעת חירום אנו מעוניינים לשמור על מסגרת חיים נורמלית ככל האפשר ועל מניעת ביטול תורה; לכן עלינו לקיים מסגרת שתאפשר לתלמידינו להמשיך בלימודיהם בתנאים סבירים, תוך ניצול כל האמצעים העומדים לרשותנו. (...)  בשעת חירום תתממש האוטונומיה הבית-ספרית הלכה למעשה, ומערכת החינוך תסייע לבתי הספר לפעול בהתאם לתנאים המיוחדים שלהם.  "מתוך חוזר מנכ"ל חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004

אתר למידה מרחוק משרד החינוך
אתר פיקוד העורף