ראשי קשר עם ההורים

 קשר עם ההורים

בית הספר רואה חשיבות גדולה בקיום קשר הדוק בין ההורים לבית הספר בפעילויות שאינן קשורות באופן ישיר בילדם. קשר עם קהילת בית הספר מאשר להורים להיות שותפים לאווירה ולמהות בית הספר ומאפשר להורים ולבית הספר לשתף פעולה באופן המשפיע בחיוב ובאופן ישיר על התלמידים.

מעבר לקשר הרצוף והיומיומי המתקיים בין צוות הכיתה להורים באופן הדדי, ובמידת הצורך לצוות הטיפולי-חינוכי של בית הספר קיים קשר קהילתי בין ההורים לבינם ובין ההורים לצוות בית הספר.

 כדי להעמיק קשר זה, מתקיימים מספר אירועים משותפים בשנה, בהם נוטלים חלק ההורים, התלמידים והצוות (יום המשפחה, מסיבת סיום, אסיפות הורים, בזאר). לעיתים קרובות לאירועים אלה מוזמנת גם המשפחה המורחבת כוללת אחים ואחיות, סבתות וסבים, דודות ודודים וכל המרבה הרי זה משובח. והילדים ממשים זכות זו בשמחה וגאווה.