תוכן עבור תגית 'נתיב':בית ספר נתיב - הודעות בית ספר נתיב - דפים
ManagerVisionדבר המנהלת
about_schoolאודות בית הספר
school_Populationחזון בית ספר
Therapeutic_Educational_Accessגישה חינוכית טיפולית
school_educationמערך חינוכי בית ספרי
school_education_programsבניית תכניות לימודים
school_education_our_programsתכנית לימודים בית ספרית
Core_curriculum_subjectsמקצועות הליב"ה
Professional_classesשיעורים מקצועיים
Matriculationבגרויות
school_hotelsמגמת מלונאות
school_dayסדר יום
School_therapy_systemמערך טיפולי בית ספרי
school_Psychiatric_systemמערך פסיכיאטרי בית ספרי
animals_therapyטיפול באמצעות בעלי חיים
cocking_therapyטיפול בבישול
school_sdnaotמערך הסדנאות בביה"ס
relationship_parentsקשר עם ההורים
parents_home_visiteביקורי בית
studyלמידה בחירום
seminar kibuzimתוצרי תלמידים ביריד סמינר הקיבוצים
safe internetגלישה בטוחה ברשת
תערוכה של נדבתערוכה של נדב
hopesh gadolקיטנה בנתיב
haizarimתערוכת חייזרים
gardenגינה לימודית