פורסם בתאריך 03/06/2015

תוצרי תלמידים ביריד סמינר הקיבוצים

בית ספר "נתיב"- תל אביב – כן בחצר הקדמית- מכללת סמינר הקיבוצים

פורסם בתאריך 20/05/2015

למידה בחירום