קהילות לומדות בנושא שמחה

3/03/2019

בס"ד

תלמידים יקרים בשבועיים הקרובים נעסוק בנושא השמחה בתחומי דעת שונים.

עיבדו יחד עפ"י ההוראות. איספו את החומרים הנדרשים רכזו אותם במסמך המשותף והגיעו למסקנות ותובנות משותפות.

התכוננו להצגת התוצר לפני תלמידי הכיתה.

בהצלחה!

להלן חלוקה לקבוצות:
1. תחום דעת שפה - חברי הקב' אדווה, אופק ,ליאל , עידן


2. תחום דעת כישורי חיים- חברי הקב' טורונש, הודיה ,נועם ,יצחק.3. תחום דעת יהדות -חברי הקב' שגיא, אלנתן שי לי ,רחל4. תחום הדעת מדעים -חברי הקב' יונס ,הלל, מיכאל, יוסף ,אושר

​​​

אין תגיות