ראשי תרפיה - מידע כללי:

 תרפיה - מידע כללי:


טיפול באמנויות הינו שם כולל למקצוע בשירותי הבריאות, העוסק בתהליכי יצירה והבעה בתחום האמנויות לשם פיתוח מודעות והערכה עצמית, להתמודדות עם קשיים אורגניים והתפתחותיים, לטיפול במצוקות רגשיות ונפשיות, ליצירת אפשרויות לביטוי והתפתחות אישית, להקניית כלים להתמודדות עם מצבי לחץ ובעיות הסתגלות ולפיתוח כישורים חברתיים ויכולות תקשורת בינאישיות. הטיפול באמנויות משתמש באמנויות כשפה,  וככזה מאפשר שיח לא מילולי ועקיף, בנוסף על שיח המילולי בתהליך הטיפולי.    
"מטרת העל של המטפל באמנויות היא לטפח כוחות נפשיים ולחזק את כושר ההסתגלות של האדם"  (תקנון האתיקה של י.ה.ת, 2006). בבסיס הטיפול באמנויות עומדות שתי הנחות יסוד:
א) לאמנויות ולתהליך היצירתי  כוח מרפא.
ב) החיבור בין גישות פסיכולוגיות קיימות לעשייה האמנותית מאפשר את קיום התהליך הטיפולי.
מקצוע טיפול באומנויות כולל בתוכו שישה תחומי הבעה ויצירה: אמנות חזותית, מוסיקה, תנועה, דרמה, פסיכודרמה, ביבליותרפיה.
הכשרה מקצועית - טיפול באומנות היינו מקצוע הנלמד כלימודים מתקדמים לתואר שני או לימודי הסמכה לתעודה לאחר תואר ראשון. כיום, מקצוע הטיפול באומנויות נמצא בתהליכי חקיקה להסדרתו. עד לסיום התהליך, משרד החינוך הגדיר מחוון המכיל את הקריטריונים הנדרשים מבוגרי תוכניות הכשרה לקבלה לעבודה כמטפלים באומנויות חדשים במערכת החינוך.  
התהליך הטיפולי - הטיפול באמנויות כולל תהליכי הערכה, טיפול, ייעוץ, הנחיה והדרכה. לאורך התהליך הטיפולי המטפל באמנויות מעריך את כוחותיו ויכולותיו של המטופל, את מאפייני וגורמי הקושי שלו. הוא קובע מטרות לעבודה ומתאים את שיטות ודרכי ההתערבות לגיל, לכישורים ולחזקות מחד וללקות ולקשיים שהמטופל מתמודד איתם, מאידך. התהליך הטיפולי הינו תהליך ספיראלי המושפע מהקצב והמוכנות של המטופל לעבוד על הקשיים, מהשיתוף עם המערכות המקיפות את המטופל. הגורם המשמעותי ביותר לשינוי הוא איכות ומשמעות הקשר הטיפולי והאמון שנוצר בין המטפל למטופל. קשר זה עומד בבסיס הטיפול הנפשי בכלל והטיפול באמנויות בפרט.
טיפול באומנויות במערכת החינוך - מטפל באמנויות במערכת החינוך ,ובמסגרות החינוך בבתי החולים הוא חלק מהצוות הרב מקצועי העובד עם התלמידים בתוך מוסדות החינוך השונים. על המטפל באמנויות לסייע באיתור והבנת הקשיים בתחומים הרגשיים, חברתיים והתנהגותיים ולצקת לתכנית התל"א  ,תח"י או התח"א תכנים אלו, תוך ראייה כוללת ורחבה של צרכיו של התלמיד. בטיפול באמנויות במשרד החינוך יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:
- גבולות זמן הטיפול: תכנית הטיפול צריכה להיות מותאמת למבנה שנת הלימודים. תחילה וסיום שנה, חופשות טיולים ואירועים ייחודיים בבית הספר.
- במידה והאפיון של הבעיה ממנה סובל התלמיד מצריכה מעורבות של גורמים טיפוליים נוספים, או שמוקד הבעיה מצריך התערבות טיפולית חוץ בית ספרית, יש להקפיד על קשר קבוע עם גורמי החוץ המעורבים בטיפול, או לקבל החלטה על אי מתן טיפול במערכת החינוכית.
- במקרים של איומי אובדנות, מחלת נפש, או מעורבות עם החוק, על המטפל לקבל אישור בכתב על הסכמה להמשך הטיפול במערכת החינוך מהגורם הרלוונטי, לדוגמא פסיכיאטר/רווחה/ משטרה.

התחום הרגשי הינו תחום מורכב וטעון  ועל כן יש לנהוג במשנה זהירות, בהסכמת ההורים לטיפול ולערוב ההורים בכל החלטה לגבי מתן טיפול באמנויות לילדם.