ראשי לקויות למידה והפרעות קשב - מידע כללי:

 לקויות למידה והפרעות קשב - מידע כללי:

לקויי למידה

מאת: ד"ר יהודית אל-דור, מנהלת אגף ליקויי למידה והפרעות קשב, משרד החינוך 

לקות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצה מגוונת של הפרעות הבאות לידי ביטוי בקשיים ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות ובשימוש בהן. כך שהמאפיין המרכזי של התלמידים בעלי לקויות למידה הוא פער בין רמת התפקוד המצופה מהם – לפי יכולתם, גילם וההתנסות הלימודית שלהם – ובין רמת תפקודם בלימודים. יחד עם זאת תלמידים בעלי לקויות למידה שונים זה מזה בתחומי הלקות, בחומרת הלקות, בזמן הופעתה ובהשפעתה על תפקודם הלימודי, החברתי והרגשי. לאחדים ליקוי אחד ולאחרים ליקויים בכמה תחומים.

 חומרת הליקויים היא בטווח הרחב שבין ליקוי קל ובין ליקוי חמור. כך נמצא כי יש תלמידים המתקשים להשלים את לימודיהם ולקויי הלמידה שלהם יהיו גורם דומיננטי לאורך חייהם, ויש המשלימים לימודים לתארים אקדמיים גבוהים, במקצועות יוקרתיים, ולקויי הלמידה אינם אלא אפיון שולי שלהם.

חשוב להדגיש כי, אם כי קיימת הסכמה כללית כי בסיס לקות הלמידה היא נוירולוגית , המשפיעה על התפקוד הלימודי של התלמידים נודעת חשיבות רבה לתנאים הסביבתיים כמקדמי הגנה או סיכון להשפעת הלקות על תפקודו הכולל של התלמיד. מכאן החיוניות במתן סיוע הולם המותאמים לצרכים החינוכיים היחידניים של כל תלמיד, על מנת למנוע פער לימודי, פגיעה בדימוי העצמי ותסכול המוסיף קשיים משניים לקשיים הראשוניים.

 לפיכך, האתגר העומד בפני מערכת החינוך וההורים הוא ליצור סביבה בה יתאפשר לכל תלמיד לרכוש ידע, לבטא אותו ולהתמודד עם הקשיים בפניהם ניצב עקב הלקות שלו. ומכאן תפקיד אגף לקויות הלמידה הוא להתמודד עם  אתגר זה ולהוביל הלכים שיאפשרו לכל תלמיד מימוש הפוטנציאל האישי שלו.  פעולות האגף כוללות הכשרת כוח אדם מקצועי מיומן בתחום לקויות למידה, פיתוח דרכי עבודה אפקטיביות לקידום תלמידים, פיתוח כלים לאיתור וזיהוי תלמידים בעלי קשיי למידה ולקוי למידה וכתיבת תוכניות הדרכה להורים ולצוותי בתי הספר. 

מתוך האגף לחינוך מיוחד

אין תגיות