ראשי קלינאיות תקשורת - מידע כללי:

 קלינאיות תקשורת - מידע כללי:

קלינאי תקשורת במערכת החינוך
קלינאי תקשורת ,מקצוע פרא רפואי במערכת החינוך.
קלינאי התקשורת מהווה חלק מהצוות הרב מקצועי העובד עם התלמידים בתוך המסגרות השונות של מערכת החינוך.
בתוקף הכשרתו המקצועית ,קלינאי התקשורת מסייע באיתור,באבחון ובטיפול בתלמידים עם קשיים בתחומי השמיעה,התקשורת,השפה והדיבור.
תחומי העבודה של הקלינאי:תקשורת-שפה-דיבור.
1.תקשורת-תקשורת יעילה ותקינה מאפשרת לאדם להיות שותף מלא בחברה,מאפשרת לדובר להביע את כוונותיו התקשורתיות ולמאזין להבין את הכוונות התקשורתיות ולפעול בהתאם.דרך התקשורת השכיחה והמקובלת הינה השפה הדבורה . כאשר קיים קושי בתקשורת,הדובר יכול להביע את עצמו בדרכים אחרות:ג'סטות,שפת סימנים, תת'ח(תקשורת תומכת חליפית) כגון לוחות תקשורת,מכשירי פלט קולי ועוד.
2.שפה-השפה בנוייה משלושה מרכיבים:תוכן,צורה ושימוש.
תוכן-סמנטיקה-משמעות המילים והמבעים.
צורה-פונולוגיה(תורת ההגה:מערכת הצלילים המשמשת את השפה וצירופי הצלילים למילים) ,מורפולוגיה (דקדוק:חוקי ההטיות וההתאמות הדקדוקיות) וסינטקס (תחביר:חוקי צירוף המילים למשפטים פשוטים,מחוברים,מורכבים וסבילים).
שימוש-(פרגמטיקה) חוקי משמעות השפה בתוך הקשר. מרכיב הכולל כוונות תקשורתיות וחוקי שיח.
3.דיבור-הוא הביטוי המוטורי של השפה הדבורה והוא מתבטא באמצעות הקול,ההיגוי והשטף.
תפקידיו של קלינאי התקשורת
מיפוי ואיתור-איתור תלמידים עם קשיים בשפה,דיבור ושמיעה הלומדים במערכת החינוך הרגיל והמיוחד הזקוקים לטיפול.
אבחון-האבחון יכול להתבצע במספר אופנים :אבחון פורמאלי,עריכת תצפיות ומדגמי שפה בסביבה הטבעית של התלמיד (גן,בית ספר),איסוף נתונים (מהורים,מחנכים ומעובדי קהילה).
תוכנית התערבות-הכנת תוכנית טיפול לשיפור יכולותיו השפתיות והתקשורתיות של התלמיד ולקידומו הלימודי והחברתי. הצוות הרב מקצועי העובד עם הילד מגבש תוכנית לימודים אישית לכל תלמיד,כאשר קלינאי התקשורת יוצק לתוכה את התכנים השפתיים,תוך ראייה כוללנית ורחבה של צרכיו הלימודיים של התלמיד.
טיפול-לאחר סיום התהליך האבחוני וקביעת המטרות הטיפוליות,קלינאי התקשורת מחליט על צורת הטיפול שתענה על צרכיו האישיים של התלמיד.
הדרכה והיוועצות-התאמת הסביבה החינוכית ופעילויות לצרכים השונים של ילדים שונים.
עבודה עם הורים-שיתוף ההורים בקביעת דרכי התערבות מתאימות,החלטה על מטרות ויעדים ספציפיים והדרכה ליישום ההמלצות בבית.
גישור-גישור ותיאום בין הגורמים השונים במסגרת החינוכית ובקהילה לצורך העברת מידע,תיאום עמדות וקביעת סדר עדיפויות.
תיעוד-תיעוד האבחון ,קביעת המטרות הטיפוליות,דוחות מעקב וסיכום (תל'א,תח'י,מעקב טיפול ועוד)
אוכלוסיית היעד
קלינאי התקשורת במערכת החינוך עובדים עם מגוון אוכלוסיות:
1.תלמידים אשר הקושי התקשורתי /שפתי הוא חלק מבעייה התפתחותית רחבה כמו:פיגור,אוטיזם,שיתוק מוחין.
2.תלמידים לקויי שמיעה.
3.תלמידים בעלי ליקוי שפה ראשוני בו קיימת הפרעה ממוקדת במנגנון השפתי.
4.תלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים בשל דלות שפתית על רקע חסך סביבתי.