ראשי כישורים חברתיים וניתוח התנהגות - מידע כללי

 כישורים חברתיים וניתוח התנהגות - מידע כללי

ניתוח יישומי של התנהגות, שיפור התנהגות והגברת מוטיבציה ללמידה 
 
ניתוח יישומי של התנהגות עוסק בשיפור התנהגויות בעלות חשיבות חברתית.
כולל שורה של עקרונות והליכים לניתוח הנסיבות להתנהגות, הסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן ובמקומות שונים (אלדר, 2002).

עקרונות ניתוח התנהגות תורגמו לכלי עבודה יישומיים המנחים, מלמדים ומאפשרים שיפור רב בהתנהגויות המתבצעות בסביבתנו החינוכית.

 "אחד החשובים  בעקרונות שהוגדרו, מתייחס למוטיבציה, המניע המרכזי בלימוד התנהגות.
זהו בעצם תהליך החיזוק. תוצאות חיוביות, חברתיות ומוחשיות, הן המנוע והמניע  להגברת ההתנהגות ושימורה. "צוות המוביל והמשפיע ירתום את יכולתו לחזק את תלמידיו על מנת להגביר התנהגויות נאותות ולהפחית אחרות, שאינן רצויות. יכולת ההשפעה בעזרת מוטיבציה חיובית היא ליבו של תהליך השינוי המבוסס על ניתוח התנהגות" (בר, נאוה. 2002).

 הגדרת התנהגויות יעד לשינוי, הגדרה זו הינה תוצר של ניתוח ההתנהגות מדוקדק בסביבה הספציפית של הלומד. הגדרת ההתנהגויות תכלול התנהגויות יעד של קהל ההתערבות (ילד, גן , צוות .) ובמקביל הגדרת התנהגויות מטרה של הסביבה החינוכית. מדע ניתוח ההתנהגות מכוון להגדרה אופרטיבית, יישומית, נצפית ומדידה.

 ארגון הסביבה מבחינת גירויים לימודיים.  הצורך לנתח את כישוריו ויכולותיו הלימודיות של הפרט, קשור אף הוא לדרישות ההתנהגותיות. שכן "ניתוח" מהימן של התנהגותו של הפרט  בסביבתו, לוקח בחשבון את התנסויותיו, הצלחותיו וכישלונותיו של הילד בחוויות למידה קודמות.  שינוי הסביבה הלימודית (על כל מרכיביה) תכנון והתאמה להתנהגות האינדיבידואל – מתחייבת, למען חוויות למידה יעילות ומוצלחות.

 איסוף נתונים בסביבת ההתנהגות הינה תוצר יישומי של התחום. העיסוק בהתנהגויות מוגדרות, נראות ומדידות הביא לפיתוח של כלים מגוונים לאיסוף נתונים. כלים אלו הינם אבני היסוד של מנתחי ההתנהגות בבואם להגדיר התנהגויות לשינוי ובבואם לקבוע תוכנית התערבות. בהמשך יאפשרו כלים אלו לעקוב ולבדוק בצורה מדויקת ומהימנה אחר כיוון השינויים בהתנהגות היעד, עוצמתם, תדירותם ומשכם. כלי איסוף הנתונים מאפשרים הצבת יעדים ברורה ושקופה ובדיקת השגתם.

זכרו:
o שינוי התנהגות הוא תהליך. התהליך יכול להיות ארוך אך פירותיו עשויים להיות מדהימים לרווחת התנהגותו ונפשו של התלמיד. גם ניתוח התנהגות, כמו גישות אחרות, אינו מבטיח שינוי "יש מאין". התהליך דורש התמדה, עקביות ועבודה קשה של כולנו.
o "התלמיד תמיד צודק. הוא לא רדום, אינו חסר מוטיבציה, לא מתחלה ויכול ללמוד רבות,
אם נספק לו את תנאי החיזוק המתאימים" (פרד קלר, 1968)