פיתוח מקצועי לעו"ה - מתי"א, בשנה"ל תשע"ח

28/09/2017

​הספקטרום האוטיסטי: 2 השתלמויות - מרסל קרוגר, דגנית רותם וינוגרד - מיועד למורי החינוך המיוחד ומטפלים רגשיים

מתמטיקה: איריס שהרבני - מיועד למורי החינוך המיוחד

קלינאי תקשורת: שרי זריף - מיועד לקלינאיות תקשורת

ריפוי בעיסוק: 2 השתלמויות - נועה יגאל - מיועד למרפאים בעיסוק

הסל החברתי: ד"ר עינת ברכה - מיועד למורי החינוך המיוחד

 

להרשמה באתר פסג"ה תל אביב