ראשי טפסים שימושיים להורים

 טפסים שימושיים להורים

טפסים לוועדות השמה - מתוך חוזר מנכ"ל, כ"ט בטבת התשע"ד, 1 בינואר 2014 

רשימת הטפסים המיועדים לוועדות השמה:

 שאלוני הפנייה - קבצים 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7

טופסי הזמנה להורים ולתלמידים - 7.2, 7.3, 7.4

פרטכלי הדיונים - 9.2, 9.3

טופסי החלטה - 10.2, 10.3, 10.4

תקנון החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5

נספחים - 13, 8

להלן הקבצים:

סוג מסמך שם מסמך
doc 10.2 - הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית
doc 10.3 - הודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה
doc 10.4 - הודעה להורים על החלטת ועדת הערר
doc 12.1 - קובץ התקנות
doc 12.2 - טבלת הלקויות הכלולות בתקנות והגורמים המקצועיים המאבחנים
doc 12.3 - טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד
doc 12.4 - טופס טיפול בבקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
doc 12.5 - החלטת מנהל המחלקה לחינוך על בקשת ההורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה
doc 6.1 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה
doc 6.2 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת שילוב בית ספרית
doc 6.3 - תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידים לקויי ראייה – שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה
doc 6.4 - תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי גן בעלי לקות שמיעה
doc 6.5 - תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי בית ספר יסודי ועל-יסודי בעלי לקות שמיעה
doc 6.6 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך רגיל לוועדת השמה
doc 6.7 - שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד לוועדת השמה
doc 7.2 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השמה ביושבה כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית
doc 7.3 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת ההשמה
doc 7.4 - הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת הערר
doc 9.2 - פרטיכול ועדת ההשמה/ועדת ההשמה ביושבה כוועדת ערר
doc 9.3 - פרטיכול ועדת הערר
pdf טופס ויתור סודיות.pdf
doc נספח 13 - טופס בקשה לקבלת תשלום בגין השתתפות בישיבת ועדת ערר
doc נספח 8 - טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב/השמה/ערר על שמירת סודיות

אין תגיות