מחזור המים בטבע

15/01/2015

תלמידים יקרים,
בשיעורים הקודמים למדנו על שינוי במצבי הצבירה בחומרים שונים. בשיעור הזה נלמד על שינוי במצבי הצבירה בטבע, נלמד על היווצרות מחזוריות בטבע, ואיך כל תהליך שינוי צבירה תלוי בקודמו.

מה היא מחזוריות?

מחזוריות היא - חזרה והישנות של תופעות שונות בטבע או בפעילות האדם בסדר מסוים וקבוע.
תופעה נקראת מחזורית, כאשר היא חוזרת על עצמה פעמים רבות.
מחזוריות קיימת במספר תחומים:
מחזוריות בטבע, מחזוריות של זמן ומחזוריות בחיי האדם ובחיי האדם בחברה

מחזוריות המים בטבע:

 כאשר  אדי המים שבאוויר עולים ופוגשים אוויר קר בשכבות הגבוהות של האטמוספרה, הם מתעבים ויוצרים עננים. מהעננים ישובו וירדו משקעים: גשם, שלג וברד.

מים ישובו אל הים ומשם ישובו ויתאדו...
מים ישובו אל היבשה, ירטיבו אותה ואת כל אשר עליה. מים יזרמו אל הנהרות ואל הנחלים ויחלחלו למי תהום. מהיבשה יזרמו המים אל הימים, ומשם ישובו ויתאדו.

ושוב אדי המים מתעבים באטמוספרה ויוצרים עננים, זהו תהליך החוזר על עצמו כל הזמן. לתהליך זה חוזר על עצמו קוראים "מחזור המים בטבע".

משימת כיתה:
בצעו את המשימה באתר אופק, תלמיד שלא יסיים בכיתה יימשיך את המשימה בבית.

להדמיית תהליך מחזור - לחצו כאן

למשימה באתר אופק  - לחצו כאן